ร่วมงานกับเรา

Chef เชฟครัวญี่ปุ่น
08-03-2019
4 Unit(s)
สถานที่ปฏิบัติงาน : ร้าน Tsukiji Takewaka @ Siam Takashima, Icon Siam แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จำนวน : 4 อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Job Description

รายละเอียดของงาน 
1.    รับผิดชอบงานครัวทั้งระบบ
2.    จัดทำอาหารในเมนูของร้าน และตรวจสอบมาตราฐานของอาหารที่ทำก่อนถึงลูกค้า
3.    จัดทำแผนงาน มอบหมายงานและตรวจสอบดูแลพนักงานครัวทั้งหมด
4.    วางแผน สั่ง และจัดเตรียมวัตถุดิบ
5.    ประสานงานกับผู้จัดการร้านในการบริหารการจัดการร้าน
6.    ฝึกอนรมพนักงานครัว
7.    ปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า
8.    อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.    เพศชาย,หญิง สัญชาติไทย วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป อายุไม่เกิน 50 ปี
2.    มีประสบการณ์ในการเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นมากกว่า 2 ปี
3.    มีประสบการณ์ในการทำงานกับเชฟชาวญี่ปุ่น หรือร้านอาหารญี่ปุ่น
4.    สามารถสร้างสรรค์เมนูอาหารตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนด
5.    สามารถควบคุมต้นทุนอาหารตามเป้าหมายที่กำหนด
6.    สามารถจัดฝึกอบรมพนักงานตามมารตฐานที่กำหนด
7.    มีใจรักงานบริการ แลมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
8.    มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
9.    มีความยืดหยุ่นในเวลาการทำงาน สามารถทำงานล่วงเวลาหรือกะดึกได้

Kitchen พนักงานครัวญี่ปุ่น
08-03-2019
0 Unit(s)
สถานที่ปฏิบัติงาน : ร้าน Tsukiji Takewaka @ Siam Takashima, Icon Siam แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จำนวน : หลาย อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Job Description

รายละเอียดของงาน 
1.    ปฏิบัติงานในครัว
2.    เป็นผู้ช่วยเชฟ
3.    จัดเตรียมวัตถุดิบในการปรุงอาหาร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.    เพศชาย,หญิง สัญชาติไทย วุฒิการศึกษาม. 3 ขึ้นไป
2.    มีใจรักงานบริการ แลมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3.    มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
4.    มีความยืดหยุ่นในเวลาการทำงาน สามารถทำงานล่วงเวลาหรือกะดึกได้

พนักงานขายขนมญี่ปุ่น
08-03-2019
0 Unit(s)
สถานที่ปฏิบัติงาน : ร้านขนมญี่ปุ่น Cheese Craftsman @ Siam Takashima, Icon Siam แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ จำนวน : หลาย อัตรา เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Job Description

รายละเอียดของงาน 
1.    ต้อนรับหน้าร้าน และเชิญชวนลูกค้าซื้อขนมญี่ปุ่น
2.    ทำแคชเชียร์ และเช็คสต็อคสินค้า วันหมดอายุ จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ
3.    งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.    เพศชาย,หญิง สัญชาติไทย วุฒิการศึกษาม. 6 หรือปวช. ขึ้นไป อายุ 20 ปีขึ้นไป
2.    มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
3.    มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
4.    มีความยืดหยุ่นในเวลาการทำงาน สามารถทำงานล่วงเวลาหรือกะดึกได้
5.    มีประสบการณ์ด้านการจัดการคลังสินค้า
6.    สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้